Camonet Hybrid 150x300cm natural green

59,90

Camonet Hybrid 150x300cm natural green

Camonet Hybrid 150x300cm natural green

Een nieuw type camouflage net waarbij een ghillienet en een standaard camouflage net gecombineerd worden in ëën net.

Hierdoor wordt er een realistischer natuurlijker beeld getoond dan een standaard camouflagenet. Het Hybrid gaat mooi op in de omgeving.